مشتریان سامانه صبا زمانیکه حجم پیش فرض خود را مصرف کرده و نیاز به خرید حجم برای ذخیره سازی اطلاعات خود داشتند می توانند طبق تعرفه اعلامی از سوی شرکت اقدام به خرید حجم برای پنل اصلی خود نمایند .کانال های ارتباطی :

شماره تماس : 43431000-021 داخلی 425

شماره پیامک : 5000438000

آدرس ایمیل : saba@armaghan.ir