کاربری

عموم کاربران اینترنت

 • مدیریت پروفایل
 • مدیریت کانال ها
 • مدیریت صفحات
 • مدیریت محتوای صفحه
 • بارگذاری انواع محتوای دیجیتالی
 • -
 • مدیریت سرویس ها
 • مدیریت نمایه ها
 • -
 • مدیریت فضای ذخیره سازی داده ها
 • تعداد کاربران زیر مجموعه : صفر
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • مدیریت تیکت *
 • -
 • -
 • ارسال پیامک محتوایی
 • اتصال به سامانه پیامکی نگار
 • تولید کد QR برای محتوا
 • امکان خروجی و چاپ کد QR
 • سرویس کوتاه کننده URL
 • -
 • -
 • مناسب برای افراد حقیقی با استفاده محدود(درحال آماده سازی)
ثبت نام پنل

سازمانی

سازمان ها و ارگان ها

 • مدیریت پروفایل
 • مدیریت کانال ها
 • مدیریت صفحات
 • مدیریت محتوای صفحه
 • بارگذاری انواع محتوای دیجیتالی
 • -
 • مدیریت سرویس ها
 • مدیریت نمایه ها
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت فضای ذخیره سازی داده ها
 • نامحدود
 • سطح دسترسی کاربران
 • تعیین سمت کاربری
 • اشتراک گذاری محتوای درون سازمانی
 • -
 • مدیریت اخبار و اعلانات *
 • مدیریت پیام ها *
 • مدیریت تیکت *
 • -
 • گزارشات *
 • ارسال پیامک محتوایی
 • اتصال به سامانه پیامکی نگار
 • تولید کد QR برای محتوا
 • امکان خروجی و چاپ کد QR
 • سرویس کوتاه کننده URL
 • -
 • -
 • مناسب برای افراد حقوقی و در حال حاضر قابل واگذاری و امکان ارتقا به نسخه حرفه ای
ثبت نام پنل

حرفه ای

کاربران حرفه ای

 • مدیریت پروفایل
 • مدیریت کانال ها
 • مدیریت صفحات
 • مدیریت محتوای صفحه
 • بارگذاری انواع محتوای دیجیتالی
 • مدیریت مشتریان
 • مدیریت سرویس ها
 • مدیریت نمایه ها
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت فضای ذخیره سازی داده ها
 • نامحدود
 • سطح دسترسی کاربران
 • تعیین سمت کاربری
 • اشتراک گذاری محتوای درون سازمانی
 • مدیریت فروشگاه
 • مدیریت اخبار و اعلانات *
 • مدیریت پیام ها *
 • مدیریت تیکت *
 • مدیریت تبلیغات
 • گزارشات *
 • ارسال پیامک محتوایی
 • اتصال به سامانه پیامکی نگار
 • تولید کد QR برای محتوا
 • امکان خروجی و چاپ کد QR
 • سرویس کوتاه کننده URL
 • ارائه وب سرویس *
 • طراحی سایت و نرم افزار مستقل متصل به داده ها(با عقد قرارداد)
 • مناسب برای سازمان های بزرگ (در حال آماده سازی)
ثبت نام پنل


ملاحظات :

بروزرسانی ذکر شده در جدول شامل امکانات عمومی موردنظر در توسعه سامانه است که از سوی شرکت بصورت اختیاری و رایگان صورت می گیرد.

(*) نشانگر آن است که امکان مورد نظر در حال آماده سازی است و در بروزرسانی رایگان سامانه اعمال خواهد شد.

فضای ذخیره سازی فایل های پیوستی در سامانه بصورت پیش فرض 50 مگا بایت می باشد که برای خرید و افزایش حجم ، طبق جدول تعرفه مشخص می گردد .