شركت ارمغان راه طلایی از بدو تاسیس تاكنون با ایجاد روندی پویا به منظور بهره برداری صحیح و اصولی از ابزار فناوری اطلاعات ارتباطات همگام و همسو با توسعه فناوری فعالیت نموده است. حاصل تلاش‌های انجام شده طی سال‌های اخیر سبب گردیده تا در حال حاضر مجموعه‌ای توانمند و تخصصی با كادری متشكل از مدیران، مشاوران، كارشناسان، و تكنیسین‌های امور فناوری اطلاعات، طیف گسترده‌ای از طراحی، تولید، تامین، مدیریت، نظارت، راهبری و پشتیبانی راه حل ها و سیستم ها در حوزه‌های سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات را به ادارات ، شرکتها و …. ارائه نمایند.


حوزه های عملکردمديريت تراكنش ها، داده و منابع اطلاعاتي

انواع خدمات تجميع، تلفيق، ذخيره و بازيابي تراكنش‌ها و داده‌هاي حاصل از انواع سامانه ها و كانال‌هاي ارتباطي بانك ها و نيز توليد، نگهداشت و بهره برداري از انواع سامانه هاي اطلاعاتي اعم از سيستم هاي گزارش‌گيري، سيستم هاي اطلاعات مديريت، انباره داده، سيستم هاي هوشمندي كسب و كار (هوش تجاري) و ... است .

مديريت تولید سامانه هاي نرم افزاري

اين بخش مشتمل بر انواع خدمات مشاوره، كارشناسي، تحقيق و توسعه، تامين، طراحي، توليد، بومي سازي، پياده سازي، يكپارچه‌سازي، تست و آزمون، راهبري، نظارت، نگهداشت و توسعه سيستم هاي كاربردي، سيستم هاي پايه، سيستم‌هاي مديريت پايگاه داده، سيستم هاي مانيتورينگ، سيستم هاي واسط و ... مي‌باشد.

مديريت ابزارها و كانال هاي ارتباطي

اين بخش مشتمل بر انواع خدمات كارشناسي، نصب و راه اندازي ابزارها و تجهيزات سخت افزاري، توليد يا تامين سامانه هاي نرم افزاري، راهبري، رفع اشكال، نظارت، مديريت داده انواع كانال هاي ارتباطي مي باشد.

مديريت سامانه هاي سخت افزاري

اين بخش مشتمل بر انواع خدمات مشاوره، كارشناسي، تحقيق و توسعه، پشتيباني، تعمير، و ارتقاء انواع سيستم‌هاي سخت‌افزاري شامل ايستگاه‌هاي كاري، انواع سرور، تجهيزات خاص مي باشد.

مديريت منابع انساني

اين بخش مشتمل بر جذب و سازماندهي نيروي انساني متخصص، آموزش به منظور كسب اطمينان از ارتقاء سطح دانش فني و توانمندي‌هاي شركت مطابق با نيازها و الزامات بانك و همسو با روند تحولات فناوري در صنعت بانكداري و استانداردهاي حاكم بر حوزه عملكرد شركت مي باشد.

مديريت شبكه، ارتباطات و امنيت اطلاعات

اين بخش مشتمل بر خدمات مشاوره، كارشناسي، تحقيق و توسعه، طراحي، توليد، تامين، نصب، تست و آزمون، راهبري، نظارت، نگهداشت و توسعه انواع تجهيزات فعال شبكه هاي محلي، فراگير، اينترنت، اينترانت، و امنيت مرتبط با آن در تمامي سطوح مي باشد.

مديريت تولید محتوا

این بخش مشتمل بر قسمت های مختلف می باشد ضمن تامین محتوا و آماده سازی آن برای دیجیتالی شدن طبق سناریو در فالب بسته های عرضه محتوا ، ارزش افزوده ، مسابقه ،سرگرمی مبادرت به تجزیه ،تحلیل ، طراحی و مستند سازی آن می نماید.

مديريت تداركات (تامين تجهيزات)

اين بخش مشتمل بر خدمات كارشناسي، تامين نیازمندیهای سازمانی و مشتریان مي باشد.

افتخارات

Image

سازمان تنظیم مقررات

Image

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

Image

شورای عالی انفورماتیک

Image

نظام صنفی رایانه ای کشور

Image

رسانه دیجیتال

Image

دانش بنیانورود به سایت شرکت ارمغان